Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2792566
(11)  Číslo patentu  28829 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14159062.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2792566 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  7232013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61B 12/06  B61B 12/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Granzotto, Artemio; Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Granzotto, Artemio; Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zariadenie na zachytávanie lana pre jednolanové dráhy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2023 
   Maximálna platnosť do  12.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2792566
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2792566
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2792566
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.08.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2018 Typ Doručené
Opis 20.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 24.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.01.2019 Typ Odoslané
EP 2792566
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku