Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2786849
(11)  Číslo patentu  28253 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14158756.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2786849 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013103272 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOMANN Holzwerkstoffe GmbH; Adalbert-Stifter-Str. 39a, 81925 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Homann, Fritz; Gustav-Freytag-Straße 12, 81925 München; DE;
Tröger, Matthias; Harzblick 2, 99734 Nordhausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Knopp Juraj, Ing., CSc.; Pohronská 7, SK-831 03 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby viacvrstvovej vláknitej dosky a vláknitá doska týmto spôsobom vyrobená 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2020 
   Maximálna platnosť do  11.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
 
EP 2786849
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2786849
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.03.2019 116,00 EUR 6

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2786849
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 22.08.2018 Typ Doručené
2b Opis 22.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
2d Oznámenie k poplatkom 22.08.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
3c Príloha inde neuvedená 22.08.2018 Typ Doručené
3d Oznámenie k poplatkom 22.08.2018 Typ Doručené
3e Opis 22.08.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
EP 2786849
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku