Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2762901
(11)  Patent Number  36728 
(96)  European Application Number  14153838.9 
(96)  European Application Date  04.02.2014 
(97)  European Patent Number  2762901 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.07.2020 
(31)  Priority Number  102013001830 
(32)  Priority Date  04.02.2013 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  06.08.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  28.04.2021 
(51)  International Patent Classification  G01R 11/04  H05K 5/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EMH metering GmbH & Co. KG; Neu-Galliner Weg 1, 19258 Gallin; DE 
(72)  Inventor(s)  Glomski, Marek; Anna-von-Gierke Ring 36, 21035 Hamburg; DE 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Elektromer s priehradkou na uloženie štítku 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  04.02.2022 
   Patent in Force maximum until  04.02.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 2762901
S/N Fee Title Date Year Fee
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.01.2021 8 149,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2762901
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 17.09.2020 Type Delivered
1b Opis 17.09.2020 Type Delivered
1c Plná moc 17.09.2020 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.11.2020 Type Sent document
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.02.2021 Type Delivered
4a Sprievodný list 08.02.2021 Type Delivered
5 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Type Delivered
5a Plná moc 06.04.2021 Type Delivered
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.04.2021 Type Sent document
EP 2762901
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku