Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2730564
(11)  Číslo patentu  27812 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14153493.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2730564 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  415685 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/02  C07D 269/02  C07D 277/42  C07D 277/60  A61K 31/407  A61K 31/4168  A61K 31/4353   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11791162.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ligand Pharmaceuticals Inc.; 3911 Sorrento Valley Boulevard Suite 110, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ho, Koc-kan; 2836 Valley View Avenue, Salt Lake City, UT 84117; US;
Diller, David; 176 Hickory Corner Road, East Windsor, NJ 08520; US;
Letourneau, Jeffrey J.; 6 Bristol Way, East Windsor, NJ 08520; US;
McGuinness, Brian F.; 16 Adams Court, Plainsboro, NJ 08536; US;
Cole, Andrew G.; 21 Abby Court, Robbinsville, NJ 08691; US;
Rosen, David; 31 Paul Avenue, Kendall Park, NJ 08824; US;
Van Oeveren, Cornelis A.; 1827 32nd Street, San Diego, CA California 92102; US;
Pickens, Jason C.; 1203 Santa Olivia Rd, Chula Vista, CA 91913; US;
Zhi, Lin; 3988 Via Cangrejo, San Diego, CA 92130; US;
Shen, Yixing; 1790 Shadow Mountain Drive, Encinitas, CA 92024; US;
Pedram, Bijan; 6203 Silverbush Creek Street, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Heterocyklické amíny a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11791162.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2730564
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2730564
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2018 Typ Doručené
2a Opis 12.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 12.07.2018 Typ Doručené
2c Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2730564
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku