Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2805712
(11)  Číslo patentu  27436 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14001800.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.05.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2805712 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0410995 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1755554 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Norton Healthcare Limited; Ridings Point, Whistler Drive, Castleford, West Yorkshire WF10 5HX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ashley Adrian; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB;
Lamb Paul; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB;
Mcdonald Donald; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB;
Miller John; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB;
Oliver Martin J.; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB;
Pollard Mathew; Aston Lane North Whitehouse Vale Industrial Estate, Preston Brook, Runcorn Cheshire WA7 3FA; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tepelná sterilizácia glukokortikoidsteroidov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1755554 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.05.2023 
   Maximálna platnosť do  17.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2805712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2805712
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.04.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.05.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 13.05.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 17.05.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2805712
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.06.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 16.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 29.11.2022 Typ Odoslané
EP 2805712
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku