Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2982310
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13880872.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2982310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2013060013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014162494 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Storz SE & Co. KG; Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAKAGUCHI, Yuuki; c/o Terumo Kabushiki Kaisha 150 Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi Shizuoka 418-0015; JP;
ISHIDA, Shinji; c/o Terumo Kabushiki Kaisha 150 Maimaigi-cho, Fujinomiya-shi Shizuoka 418-0015; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2982310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2982310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2982310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2982310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku