Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2975600
(11)  Číslo patentu  28632 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13877927.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2975600 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201310081786 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09F 7/20  G09F 9/00  F16M 11/04  F16M 11/16  F16M 11/18  H05K 7/14  F16M 11/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2013/078767 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/139251 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leyard Optoelectronic Co., Ltd; No.9 Zhenghongqi West Street North of Summer Palace Haidian District, Beijing 100091; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Jie; No. 9 Zhenghongqi West Street, North of Summer Palace, Haidian District, Beijing 100091; CN;
ZHANG Longhu; No. 9 Zhenghongqi West Street, North of Summer Palace, Haidian District, Beijing 100091; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Upevňovacie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2975600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2018 58,00 EUR
Poplatok za pokračovanie v konaní 26.10.2018 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2975600
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2975600
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 01.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 23.05.2018 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 20.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 23.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za pokračovanie v konaní 31.10.2018 Typ Platba
rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 19.11.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.12.2018 Typ Odoslané
EP 2975600
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku