Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2818533
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13874861.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2818533 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 19/02  C09K 19/20  C09K 19/30  C09K 19/12  C09K 19/44  C09K 19/34  C09K 19/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2013058578 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014155491 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DIC Corporation; 35-58, Sakashita 3-chome Itabashi-ku, Tokyo 174-8520; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAWAMURA, Joji; c/o DIC Corporation, Saitama Plant, 4472-1, Oaza Komuro, Ina-machi, Kitaadachi-gun, Saitama 3628577; JP;
NEGISHI, Makoto; c/o DIC Corporation, Saitama Plant, 4472-1, Oaza Komuro, Ina-machi, Kitaadachi-gun, Saitama 3628577; JP;
IWASHITA, Yoshinori; c/o DIC Corporation, Saitama Plant, 4472-1, Oaza Komuro, Ina-machi, Kitaadachi-gun, Saitama 3628577; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2818533
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2818533
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2818533
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku