Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945632
(11)  Číslo patentu  27264 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13866588.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945632 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2012/087865, PCT/CN2013/076853 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2012, 06.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/4985  A61K 31/519  A61P 25/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/076781 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/105666 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme LLC; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALI, Amjad; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
LO, Michael Man-Chu; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
LIM, Yeon-Hee; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
STAMFORD, Andrew; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
KUANG, Rongze; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
TEMPEST, Paul; 965 Halei Road Building 10 Room 310 Zhangjiang High-Tech Park Pudong New Area, Shanghai 201203; CN;
YU, Younong; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
HUANG, Xianhai; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
HENDERSON, Timothy, J.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
KIM, Jae-Hun; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
BOYCE, Christopher; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
TING, Pauline; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
ZHENG, Junying; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
METZGER, Edward; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
ZORN, Nicolas; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
XIAO, Dong; 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033; US;
GALLO, Gioconda, V.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
WON, Walter; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
WU, Heping; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US;
DENG, Qiaolin; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Heterocyklické-substituované -[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolín-5-amínové zlúčeniny určené na liečenie a prevenciu ochorení centrálneho nervového systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 10.11.2022 21/2022 PC4A
 
EP 2945632
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945632
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945632
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 16.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 17.10.2022 Typ Odoslané
EP 2945632
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 17.10.2022 Merck Sharp & Dohme LLC Merck Sharp & Dohme Corp.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku