Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934836
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13865731.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934836 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  60513312, 61355113 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012, 24.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NZ, NZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27L 7/00  B27L 7/06  B27L 7/08  B26D 1/02  B26D 7/22  B27G 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NZ2013/000239 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/098622 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hutchinson, Vaughan John; 175 Surrey Road, RD 8, Tariki, Inglewood, Taranaki 4388; NZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUTCHINSON Ayla; 175 Surrey RoadRD 8Tariki, Inglewood 4388; NZ;
HUTCHINSON Vaughan John; 175 Surrey Road,RD 8, Tariki, Inglewood, Taranaki 4388; NZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2934836
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934836
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934836
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2022 Typ Doručené
Opis 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2934836
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku