Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2917407
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13853131.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2917407 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1251278 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D21H 11/18  D21H 17/25  D21H 17/67  D21H 17/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2013059946 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014072914 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stora Enso Oyj; Kanavaranta 1, 001 01 Helsinki; FI;
Wetend Technologies Ltd; Kaartilantie 7, 57230 Savonlinna; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IMPPOLA, Olavi; Etumartinkatu 9, FI-05800 Hyvinkää; FI;
MATULA, Jouni; Kuusistontie 5, FI-57600 Savonlinna; FI;
MATULA, Jussi; Telakkakuja 1, FI-57230 Savonlinna; FI;
TAHKOLA, Karri; Ruislahdenkatu 7 C 15, FI-57130 Savonlinna; FI;
HEISKANEN, Isto; Kanava-aukio 10 AS 13, FI-55100 Imatra; FI;
VÄKEVÄINEN, Matti; Kirkkokatu 12D 30, FI-55120 Imatra; FI;
RÄSÄNEN, Jari; Västäräkinkuja 15, FI-55420 Imatra; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2917407
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2917407
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2917407
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2917407
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku