Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2912175
(11)  Číslo patentu  28543 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13849670.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2912175 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261717324 P, 201361803599 P, 201361837481 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2012, 20.03.2013, 20.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/11  C12N 15/90  C12N 9/22  C12N 9/16  C12N 15/10  C12N 15/52  C12N 15/63  C12N 15/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2013/009488 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/065596 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toolgen Incorporated; 1204, Byucksan Digital Valley 6-cha, 219 Gasan Digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08501; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Jin-Soo; 103-702 78,Cheongnyong-gil Gwanak-gu Gwanak-gu, Seoul 08831; KR;
CHO, Seung Woo; 1155 Clark Way, Palo Alto California 94304; US;
KIM, Sojung; 129-1101 387,Gajeong-ro Seo-gu, Incheon 22778; KR;
KIM, Jong Min; 27,Dongguk-ro Ilsandong-gu Goyang-si, Gyeonggi-do 10326; KR;
KIM, Seokjoong; apt.501-1812 30,Seocho-daero 74-gil Seocho-gu, Seoul 06622; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Kompozícia na štiepenie cieľovej DNA obsahujúca navádzaciu RNA špecifickú pre cieľovú DNA a nukleovú kyselinu kódujúcu CAS proteín, alebo CAS proteín, a jej použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2022 
   Maximálna platnosť do  23.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 01/2019 SC4A
 
EP 2912175
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.09.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.09.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2912175
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 27.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
EP 2912175
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku