Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934787
(11)  Číslo patentu  40803 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13830177.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934787 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012113073 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22C 1/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2013/000813 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/094721 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASK Chemicals GmbH; Reisholzstrasse 16-18, 407 21 Hilden; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DETERS Heinz; Scheidtstrasse 5, 402 39 Düsseldorf; DE;
ZUPAN Henning; Gosenburg 49, 422 89 Wuppertal; DE;
OBERLEITER Martin; Vennhauser Allee 73, 402 29 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Zmes formovacích materiálov obsahujúcich oxidy hliníka a/alebo zmiešané oxidy hliníka/kremíka vo forme častíc 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2023 
   Maximálna platnosť do  20.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 2934787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 07.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934787
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.12.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934787
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.12.2022 Typ Odoslané
EP 2934787
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku