Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2883361
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13827377.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2883361 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261681095 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/0481   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013050752 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014025502 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OFSTAD, Andrew; 426 Sanchez Street, San Francisco, CA 94114; US;
SEITZ, Steven, Maxwell; 13760 40th Avenue NE, Seattle, WA 98125; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2883361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2883361
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2883361
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2883361
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku