Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922981
(11)  Číslo patentu  33401 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13826841.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012022731 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 18/12  B05D 5/08  C09D 5/16  C08K 5/06  B32B 17/06  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/074298 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/079893 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG; Goethestraße 30, 64347 Griesheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ENDRES, Klaus; Emilienstr. 26, 66424 Homburg; DE;
SCHMIDT, Christian; Talstr. 55, 66119 Saarbrücken; DE;
GENOLET, Luis; Rathausplatz 7, 66111 Saarbrücken; DE;
KUTZKY, Barbara; Steinacker 11, 66123 Saarbrücken; DE;
SCHNEIDER, Heike; Pfarrer-Stortz-Str. 2, 66399 Saarbrücken; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Nátery proti vodnému kameňu vysoko odolné proti oteru s vysokou chemickou odolnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2023 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 2922981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.10.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.11.2022 398,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2019 Typ Doručené
Opis 25.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 22.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2020 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.03.2020 Typ Odoslané
EP 2922981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku