Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2880167
(11)  Číslo patentu  28213 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13824780.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2880167 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261678077 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/67   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/052820 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/022455 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Regents of The University of Texas System; 201 West 7th Street, Austin, TX 78701; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOIRON, Bruno; 7703 Floyd Curl Drive, San Antonio, TX 78229; US;
DEFRONZO, Ralph, A.; 7703 Floyd Curl Drive, San Antonio, TX 78229; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby a kompozície na in vivo indukciu tvorby beta buniek pankreasu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.07.2023 
   Maximálna platnosť do  31.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2880167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.08.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880167
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.07.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880167
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 17.08.2018 Typ Doručené
Opis 17.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 10.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2880167
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku