Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2870813
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13822515.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2870813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261676643 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04W 56/00  H04W 72/04  H04W 76/15  H04W 76/25   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013052375 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014018914 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QU, Bingyu; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
XIAO, Weimin; 5129 Chambers Dr., Hoffman Estates, Illinois 60010; US;
LIU, Jialing; 663 W. Revere Ln., Palatine, Illinois 60067; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2870813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2870813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2870813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2870813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku