Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2889298
(11)  Číslo patentu  28007 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13822476.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2889298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201210264034 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2013/072185 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/015673 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GUANGXI WUZHOU PHARMACEUTICALS (GROUP) CO., LTD.; No. 1 Industry Main Road, Industry Garden, Wuzhou Guangxi 543000; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG, Shengyong; No.24,South Section 1,First Ring Road,Wuhou District, Chengdu Sichuan 610065; CN;
WEI, Yuquan; No.24,South Section 1,First Ring Road,Wuhou District, Chengdu Sichuan 610065; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pyrazolopyrimidínové deriváty substituované v polohe 4- a ich využitie v liekových prípravkoch  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2022 
   Maximálna platnosť do  05.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2889298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2889298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.03.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2889298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.07.2018 Typ Doručené
Opis 31.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 30.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2889298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku