Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2935238
(11)  Číslo patentu  26886 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13817739.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2935238 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261740596 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 403/14  C07D 407/14  C07D 413/06  C07D 471/04  A61P 35/00  A61K 31/4725   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/060682 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/097041 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EDWARDS Martin Paul; c/o Pfizer Inc., 10555 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
KUMPF Robert Arnold; 3280 Avenida Anacapa, Carlsbad, California 92009; US;
KUNG Pei-Pei; 5504 Shannon Ridge Lane, San Diego, California 92130; US;
MCALPINE Indrawan James; 7190 Calabria CourtUnit C, San Diego, California 92122; US;
NINKOVIC Sacha; 8902 Nottingham Place, La Jolla, California 92037; US;
RUI Eugene Yuanjin; 11254 Caminito Corriente, San Diego, California 92128; US;
SUTTON Scott Channing; 11660 Weatherwood Place, San Diego, California 92131; US;
TATLOCK John Howard; 10220 Camino San Thomas, San Diego, California 92127; US;
WYTHES Martin James; c/o Pfizer Inc., 10555 Science Center Drive, San Diego, California 92121; US;
ZEHNDER Luke Raymond; 4653 Rainier Avenue, San Diego, California 92120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Kondenzované aryl- a heteroaryllaktámy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.12.2023 
   Maximálna platnosť do  05.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2935238
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935238
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.01.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2935238
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.05.2018 Typ Odoslané
EP 2935238
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku