Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2934528
(11)  Číslo patentu  29771 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811633.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2934528 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10665112 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/47  A61K 31/4709  A61P 31/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PT2013/000069 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/081325 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.; Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; Rua de São Gregório 7C, P-2500-065 São Gregório CLD; PT;
LOPES, Ana Sofia; Rua Comandante Carvalho Araújo N.º 74 Sete Casas, P-2670-540 Loures; PT;
PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; Rua Sargento José Paulo dos Santos N.º 8, P-1800-331 Lisboa; PT;
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; Rua Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, P-1600-075 Lisboa; PT;
DE ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques; Rua Camilo Pessanha 138 Murches, P-2755-254 Alcabideche; PT;
CAIXADO, Carlos; Rua Senhora do Socorro N.º 5 Longo da Vila, P-2640-433 Mafra; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Chinolylové hydrazóny na liečenie tuberkulózy a príbuzných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2023 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2934528
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934528
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2934528
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Doplnenie materiálov 07.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2019 Typ Odoslané
EP 2934528
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku