Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2934528
(11)  Patent Number  29771 
(96)  European Application Number  13811633.0 
(96)  European Application Date  20.11.2013 
(97)  European Patent Number  2934528 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  07.11.2018 
(31)  Priority Number  10665112 
(32)  Priority Date  20.11.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  PT 
(97)  European Application Publication Date  28.10.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  06.05.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 31/47  A61K 31/4709  A61P 31/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/PT2013/000069 
(87)  International Publication Number  WO 2014/081325 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.; Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Inventor(s)  ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; Rua de São Gregório 7C, P-2500-065 São Gregório CLD; PT;
LOPES, Ana Sofia; Rua Comandante Carvalho Araújo N.º 74 Sete Casas, P-2670-540 Loures; PT;
PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; Rua Sargento José Paulo dos Santos N.º 8, P-1800-331 Lisboa; PT;
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; Rua Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, P-1600-075 Lisboa; PT;
DE ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques; Rua Camilo Pessanha 138 Murches, P-2755-254 Alcabideche; PT;
CAIXADO, Carlos; Rua Senhora do Socorro N.º 5 Longo da Vila, P-2640-433 Mafra; PT 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Title  Chinolylové hydrazóny na liečenie tuberkulózy a príbuzných ochorení 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  20.11.2023 
   Patent in Force maximum until  20.11.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2934528
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2934528
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2022 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2934528
S/N Item Name Date Type Document Payment
Doplnenie materiálov 07.01.2019 Type Delivered
Plná moc 07.01.2019 Type Delivered
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 11.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 11.01.2019 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2019 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.04.2019 Type Sent document
EP 2934528
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku