Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922541
(11)  Číslo patentu  31834 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13811632.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922541 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10665212 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4402  A61K 31/4436  A61P 31/06  C07D 213/77  C07D 409/12  A61P 31/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PT2013/000068 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/081324 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.; Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALMEIDA FERREIRA, Ana Lúcia; Rua de São Gregório 7C, P-2500-065 São Gregório CLD; PT;
LOPES, Ana Sofia; Rua Comandante Carvalho Araújo 74 Sete Casas, P-2670-540 Loures; PT;
PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; Rua Sargento José Paulo dos Santos 8, P-1800-331 Lisboa; PT;
CAIXADO, Carlos; Rua Senhora do Socorro 5 Longo da Vila, P-2640-433 Mafra; PT;
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; Rua Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, P-1600-075 Lisboa; PT;
DE ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques; Rua Campino Pessanha 138 Murches, P-2755-254 Alcabideche; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Pyridylové hydrazóny na liečbu tuberkulózy a príbuzných ochorení  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2023 
   Maximálna platnosť do  20.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2922541
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922541
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922541
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2019 Typ Doručené
Opis 19.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 19.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.09.2019 Typ Odoslané
EP 2922541
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku