Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2855714
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13803540.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2855714 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261651992 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/18  C21D 1/18  C21D 1/20  C21D 1/22  C21D 1/56  C21D 6/00  C22C 38/00  C21D 1/607   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/042952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/188100 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cola, Gary M. Jr.; 11825 29 Mile Road, Washington, MI 48095; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cola, Gary M. Jr.; 11825 29 Mile Road, Washington, MI 48095; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Mikrospracovávanie a mikroštruktúra zliatiny železa obsahujúcej karbid 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2855714
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855714
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 22.09.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 30.09.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 30.09.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.09.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.10.2021 Typ Odoslané
EP 2855714
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku