Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2922590
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13802787.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2922590 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361774567 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/32  A61M 5/20  A61M 5/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19219003.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013070929 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014081780 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RING, Lawrence; 23408 Via Boscana, Valencia, CA 91355; US;
MEHTA, Dhairya; 849 W. Orange Avenue Apt.3030, South San Francisco, CA 94080; US;
TOY, Stephanie; 15544 Borges Drive, Moorpark, CA 93021; US;
TAMTORO, Ferry; 4330 Via Cerritos, Newbury Park, CA 91320; US;
CAIRNS, Alexander, Stuart; 1645 Centinela Avenue Apt. 4, Santa Monica, CA 90404; US;
GIBSON, Scott, Robert; 12141 Bellando Court, Granada Hills, CA 91344; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19219003.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2922590
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2922590
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2922590
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku