Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2925602
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13801674.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2925602 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1261465 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 11/30  B64D 31/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2013052756 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014083259 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Safran Aircraft Engines; 2 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TANTOT, Nicolas, Jérôme, Jean; c/o SNECMA PI (AJI) Rond-point René Ravaud-Réau, F-77550 Moissy-Cramayel Cedex; FR;
BRICHLER, Thierry; c/o SNECMA PI (AJI) Rond-point René Ravaud-Réau, F-77550 Moissy-Cramayel Cedex; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2925602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2925602
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2925602
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2925602
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku