Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2931696
(11)  Číslo patentu  29628 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13801552.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2931696 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20122108 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 67/287  C07C 67/313  C07C 67/08  C07C 71/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/075489 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/090650 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bracco Imaging S.p.A; Via Egidio Folli 50, 20134 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CERAGIOLI, Silvia; c/o Bracco Imaging Spa - CRB Via Ribes 5 Colleretto Giacosa, I-1-10010 Ivrea; IT;
DELOGU, Pietro; Serichim Srl P.le Marinotti 1 Torviscosa, I-33050 Udine; IT;
MORTILLARO, Armando; Bracco Imaging SpA -CRB Via Ribes 5 Colleretto Giacosa, I-1-10010 Ivrea; IT;
NARDELLI, Alfonso; Serichim Srl P.le Marinotti 1 Torviscosa, I-33050 Udine; IT;
SGUASSERO, Stefano; Serichim Srl P.le Marinotti 1 Torviscosa, I-33050 Udine; IT;
VELARDI, Rosario; Serichim Srl P.le Marinotti 1 Torviscosa, I-33050 Udine; IT;
VISCARDI, Carlo Felice; Bracco Imaging SpA -CRB Via Ribes 5 Colleretto Giacosa, I-1-10010 Ivrea; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kontinuálny proces prípravy kyseliny (S)-2-acetyloxypropiónovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2931696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931696
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2931696
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 12.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 24.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2931696
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku