Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2928688
(11)  Číslo patentu  22945 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13798273.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2928688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12195844 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/073700 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/086561 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RENIER Anais; Aachenerstrasse 20, 50674 Köln; DE;
LETOCART Philippe; Breite Weg 20, 4730 Raeren; BE;
KASPER Andreas; Rolandstr. 14, 52070 Aachen; DE;
GELDERIE Udo; Hesselerstr. 49, 52146 Würselen; DE;
SCHWANKHAUS Norbert; Von-Reuschenberg-Str. 21, 52499 Baesweiler; DE;
BILLERT Ulrich; 20 allée de la Forêt, 78170 La Celle Saint-Cloud; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protipožiarna tabuľa a protipožiarne zasklenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 06/2017 SC4A
 
EP 2928688
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.11.2016 4 82,50 EUR
38 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 17.10.2017 5 99,50 EUR
39 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.10.2018 6 116,00 EUR
40 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
41 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
42 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2928688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2016 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.01.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.05.2017 Typ Odoslané
EP 2928688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku