Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2906555
(11)  Číslo patentu  23275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13795583.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2906555 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261713761 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/06  C07D 239/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/059202 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/060900 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Ireland Pharmaceuticals; Operations Support Group, Ringaskiddy, Cork; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURRELL Adam James Musgrave; c/o Pfizer Manufacturing Ireland, Pottery Road, Dun Laoghaire Dublin; IE;
O'NEILL Padraig Mary; c/o Pfizer Manufacturing Ireland, Pottery Road, Dun Laoghaire Dublin; IE;
PETTMAN Alan John; c/o Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy vorikonazolu a jeho analógov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.10.2023 
   Maximálna platnosť do  08.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2906555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906555
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.01.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.09.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.09.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906555
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2017 Typ Odoslané
EP 2906555
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku