Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2852671
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13794196.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2852671 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361798229 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/40  C12N 15/85  C12N 5/074  C12N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013041980 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013177133 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Regents of the University of California; 1111 Franklin Street, 5th Floor, Oakland, CA 94607-5200; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DOWDY, Steven, F.; 5761 Waverly Avenue, La Jolla, CA 92037; US;
YOSHIOKA, Naohisa; 7665 Palmilla Drive 5420, San Diego, CA 92122; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2852671
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852671
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.05.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852671
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 01.07.2019 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 03.07.2019 Typ Interné listy
3 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 02.06.2020 Typ Odoslané
4 vnútrospisový list 08.06.2020 Typ Interné listy
EP 2852671
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku