Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2919747
(11)  Číslo patentu  29677 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13792892.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2919747 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261725958 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/365  A61K 8/38  A61K 8/46  A61K 8/60  A61K 8/63  A61Q 19/00  A61P 17/10  A61K 31/327   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/073737 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/076135 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galderma S.A.; Zugerstrasse 8, 6330 Cham; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NADAU-FOURCADE, Karine; "Les Restanques de Vagrenier" 1214 Avenue de Vaugrenier, F-06270 Villeneuve Loubet; FR;
LOUIS, Fabienne; 70 Avenue des Ferrayonnes Résidence du Loup Le Bengali, 06270 Villeneuve-Loubet; FR;
MAZEAU, Laetitia; Le Lagon 3, rue de Reynes, F-06800 Cagnes-sur-Mer; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  BPO gélový umývací prostriedok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 05/2019 SC4A
 
EP 2919747
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.10.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2919747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.12.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 20.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
EP 2919747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku