Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2916716
(11)  Číslo patentu  40974 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13791952.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2916716 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  22662012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.02.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/00  A61B 5/026  A61B 5/1455   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/072870 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/072231 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Luciole Medical AG; Baslerstrasse 30, 8048 Zürich; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LÉCHOT Christophe; Rte de Mâche 34, 2503 Biel/Bienne; CH;
FRÉLY Jean-Claude; Johann-Lisserweg 8, 2504 Biel; CH;
AESCHLIMANN Marcel; Dorfgasse 65, 2514 Ligerz; CH;
FRÖHLICH Jürg Hans; Sonneggstrasse 60, 8006 Zürich; CH;
BAUMANN Dirk; Paulstrasse 6, 8008 Zürich; CH;
MUSER Markus Hugo; Luftstrasse 40, 8820 Wädenswil; CH;
OBERLE Michael; Röslibrunnenweg 7, 8006 Zürich; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Meracie zariadenie na určenie cerebrálnych parametrov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.11.2023 
   Maximálna platnosť do  01.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2023 3/2023 SC4A
 
EP 2916716
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916716
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.10.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916716
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 16.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 13.01.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 13.01.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2023 Typ Odoslané
EP 2916716
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku