Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2892861
(11)  Číslo patentu  23249 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13791897.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2892861 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503592012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 7/43   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2013/050173 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/036585 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Scheuch GmbH; Weierfing 68, 4971 Aurolzmünster; AT;
W&P Zement GmbH; Wietersdorf 1, 9873 Klein St. Paul; AT;
A TEC Holding GmbH; Finkensteiner Strasse 9, 9585 Gödersdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LISBERGER Manfred; Berg 12, A-4752 Riedau; AT;
STEINWANDTER Andreas; Hamerlingstr. 3/3, A-4020 Linz; AT;
SCHWEI Peter; Fliederweg 15, A-9583 Faak am See; AT;
FREIMANN Wolfgang; Im Tal 60, A-8700 Leoben; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na odlúčenie prchavej zložky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  18.02.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 12.05.2021 9/2021 MC4A
 
EP 2892861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.08.2017 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.08.2018 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.08.2019 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.08.2020 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892861
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.02.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.01.2017 Typ Doručené
2a Opis 04.01.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 04.01.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.03.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
3c Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2017 Typ Odoslané
EP 2892861
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku