Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2920604
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13789588.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2920604 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1203071 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 7/38  H04L 27/32  H04L 9/32  H04W 12/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013073866 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014076201 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales; Tour Carpe Diem Esplanade Nord Place des Corolles, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DELAVEAU, François; Thales Communications&Security 4 avenue des Louvresses, F-92230 Gennevilliers; FR;
VIRAVAU, Philippe; Thales Communications&Security 4 avenue des Louvresses, F-92230 Gennevilliers; FR;
GOGUILLON, Patrick; Thales Communications&Security 4 avenue des Louvresses, F-92230 Gennevilliers; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2920604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2920604
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2920604
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2920604
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku