Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2928686
(11)  Patent Number  31577 
(96)  European Application Number  13789321.0 
(96)  European Application Date  12.11.2013 
(97)  European Patent Number  2928686 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  26.12.2018 
(31)  Priority Number  12195799 
(32)  Priority Date  06.12.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  EP 
(97)  European Application Publication Date  14.10.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2019 
(51)  International Patent Classification  B32B 17/10   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2013/073575 
(87)  International Publication Number  WO 2014/086555 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Inventor(s)  MENNIG, Julius; Impasse Jeannetôt 5, F-60200 Compiègne; FR 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Zasklievací diel s elektricky prepínateľnými optickými vlastnosťami 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  12.11.2022 
   Patent in Force maximum until  12.11.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2928686
S/N Fee Title Date Year Fee
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.10.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.10.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2021 9 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2928686
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.03.2019 Type Delivered
1a Plná moc 25.03.2019 Type Delivered
1b Sprievodný list 25.03.2019 Type Delivered
1c Opis 25.03.2019 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.05.2019 Type Sent document
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.07.2019 Type Delivered
4a Sprievodný list 30.07.2019 Type Delivered
5 Odpoveď na správu úradu 30.08.2019 Type Delivered
5a Plná moc 30.08.2019 Type Delivered
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2019 Type Sent document
EP 2928686
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku