Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2909307
(11)  Číslo patentu  37817 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13786535.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2909307 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261716605 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  29.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/20  C07K 14/33   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/059183 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/060898 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pfizer Inc.; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JANSEN, Kathrin Ute; 160 East 65th Street Apartment 11C, New York, New York 10065; US;
ANDERSON, Annaliesa Sybil; 49 Hillcrest Drive, Upper Saddle River, New Jersey 07458; US;
DONALD, Robert G.K.; 129 Kenneth Terrace, South Orange, New Jersey 07079; US;
FLINT, Michael James; 220 Spring Street, Decatur, Georgia 30030; US;
KALYAN, Narender Kumar; 232 North Walnut Street, Ridgewood, New Jersey 07450; US;
LOTVIN, Jason Arnold; 124 Rosman Road, Thiells, New York 10984; US;
SIDHU, Maninder K; 18 Sheperds Hill Drive, Bangor, PA 18013; US;
MORAN, Justin Keith; 26 Wheeler Place, West Nyack, New York 10994; US;
RUPPEN, Mark Edward; 6 Lea Court, Garnerville, New York 10923; US;
SUN, Weiqiang; 30 Windmill Drive, Morristown, New Jersey 07960; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozícia a spôsoby súvisiace s mutantným toxínom Clostridium difficile 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2022 
   Maximálna platnosť do  07.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 29.09.2021 18/2021 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2909307
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.05.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2909307
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 25.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.09.2021 Typ Odoslané
4 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.09.2021 Typ Doručené
4a Opis 24.09.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.10.2021 Typ Odoslané
EP 2909307
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku