Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2845051
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13785049.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2845051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213462725 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 14/56  G02F 1/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21169812.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013038481 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013165849 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  View, Inc.; 195 South Milpitas Boulevard, Milpitas, CA 95035; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PRADHAN, Anshu A.; 520 Hunters Mill Cove, Collierville, Tennessee 38017; US;
ROZBICKI, Robert T.; 3002 Oakleigh Manor Lane, Germantown, Tennessee 38138; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21169812.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2845051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2845051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku