Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2856061
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13782050.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2856061 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CA2012/050263 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 11/04  F28D 9/00  F28F 3/08  F28F 3/14  F28F 9/02  F28F 9/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21168274.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CA2013050319 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013159232 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dana Canada Corporation; 656 Kerr Street, Oakville, Ontario L6K 3E4; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OLLIER, Bernhard; An den Weiden 10, D-50999 Cologne; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21168274.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2856061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2856061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2856061
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2856061
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku