Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2843925
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13781996.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2843925 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012100273 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/14  H04M 15/00  H04W 76/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2013061510 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013161670 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DOCOMO, INC.; Sanno Park Tower 11-1 Nagata-cho 2-chome, Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ISOBE, Shin-ichi; c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP;
NISHIDA, Katsutoshi; c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2843925
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2843925
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2843925
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2843925
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku