Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2912100
(11)  Číslo patentu  28904 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13780362.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2912100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012020842 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08H 8/00  B27K 5/00  B27N 1/00  B27N 3/02  B27N 3/04  C12N 1/04  C12N 1/36  C21C 5/00  C12R 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/072304 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/064209 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUNCINGER, Thomas; Ospelgasse 1-9/3/25, A-1200 Wien; AT;
GRADINGER, Cornelia; Brauhausstraße 16A/B/27, A-2320 Schwechat; AT;
STRATEV, Daniel; Penzinger Straße 4, A-1140 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dreveného materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2023 
   Maximálna platnosť do  24.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2912100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2912100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.10.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2912100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2019 Typ Odoslané
EP 2912100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku