Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2904519
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13777249.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2904519 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213646118 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 16/27  G06F 16/29   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013070660 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014053613 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HERE Global B.V.; Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PFEIFLE, Martin; Glashäuserstrasse 26, 72297 Seewald; DE;
GUMHOLD, Boris; Prozessionsweg 3, 60438 Frankfurt; DE;
SUH, Jonghyun; Ahornstrasse 11, 65812 Bad Soden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2904519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2904519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2904519
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2904519
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku