Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2903977
(11)  Číslo patentu  26009 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13776702.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2903977 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2012/001358 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 239/56  C07D 403/06  C07D 403/14  C07D 239/52  C07D 239/54  C07D 471/04  A61K 31/513  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/063612 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/058747 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Sharp & Dohme Corp.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARRINGTON Kenneth L; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
BURGEY Christopher; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
GILFILLAN Robert; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
HAN Yongxin; 2F No. 10 Building, Landscape, No. 88 Darwin Road, Zhangjiang High-tech Park, Pudong, New District, Shanghai 201203; CN;
PATEL Mehul; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
LI Chun Sing; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
LI Yaozong; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
LUO Yunfu; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
XU Jiayi; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  5-fenoxy-3H-pyrimidin-4-ónové deriváty a ich použitie ako inhibítorov reverznej transkriptázy HIV 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 2903977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903977
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.10.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.09.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.09.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903977
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.12.2017 Typ Doručené
Opis 04.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 04.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 29.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 2903977
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku