Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2836002
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13772862.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2836002 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012087673 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04J 11/00  H04L 5/00  H04L 5/14  H04W 16/16  H04W 16/32  H04W 36/04  H04W 72/04  H04W 88/02  H04W 88/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2013060479 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013151158 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DOCOMO, Inc.; 11-1 Nagata-cho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KISHIYAMA, Yoshihisa; c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO INC. SANNO PARK TOWER 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP;
BENJEBBOUR, Anass; c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO INC. SANNO PARK TOWER 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP;
TAKEDA, Kazuaki; c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO INC. SANNO PARK TOWER 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2836002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2836002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2836002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku