Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2827713
(11)  Číslo patentu  29352 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13763907.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2827713 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261614663 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/04  A01N 57/20  A01N 39/04  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/031477 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/142263 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corteva Agriscience LLC; 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHAO, Hui; 14475 Heather Knoll Parkway, Carmel, IN 46074; US;
ZHANG, Hong; 6809 Holly Springs Circle, Indainapolis, IN 46032; US;
TANK, Holger; 1172 Huntington Woods Point, Zionsville, IN 46077; US;
LI, Mei; 13679 Cunningham Drive, Westfield, IN 46074; US;
QIN, Kuide; 13179 Lamana Place, Westfield, IN 46074; US;
LIU, Lei; 1501 Brook Mill Court, Carmel, IN 46032; US;
WILSON, Stephen L.; 776 Sugarbush Dr., Zionsville, IN 46077; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Vodné herbicídne koncentráty obsahujúce alkylestery mastných kyselín, amidy mastných kyselín alebo triglyceridové estery mastných kyselín a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zmeny mien 15.06.2022 11/2022 TC4A
 
EP 2827713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2827713
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.02.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2827713
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2018 Typ Doručené
Opis 28.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2018 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 28.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
Žiadosť inde neuvedená 12.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 19.05.2022 Typ Odoslané
EP 2827713
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2022 Corteva Agriscience LLC Dow AgroSciences LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku