Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2892485
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13763429.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2892485 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261699201 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 13/15  A61F 13/511  A61F 13/512  A61F 13/513   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013059003 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014040049 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fitesa Film Products LLC; 840 SE Main Street, Simpsonville SC 29681; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEYLER, Rickey, J.; 8406 Lylwood Court, Chesterfield, VA 23838; US;
THOMAS, Paul, Eugene; 8000 Mcdaniel Road, Terre Haute, IN 47802; US;
MASCHINO,Andrew, D.; 3224 North 2025th Street, Paris, IL 47802; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2892485
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892485
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2892485
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2892485
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku