Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826174
(11)  Číslo patentu  28887 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13761149.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826174 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261612188 P, 201213591865 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.03.2012, 22.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 1/18  H04L 5/00  H04L 5/14  H04N 21/414  H04N 21/6408  H04W 4/06  H04W 52/02  H04W 52/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/031690 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/138659 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Xiaogang; Raycom Building A 8F, Ke Xue Yuan Na Lu 2 No. Haidian District, Beijing 100080; CN;
ZHU, Yuan; Room 605, Building 16 Mo Lin Yuan Bei Yuan Jia Yuan Chao Yan District, Beijing 100012; CN;
LI, Qinghuan; 5117 Chiltern Lane, San Ramon, California 94582; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zdokonalený fyzický downlink riadiaci kanál (ePDCCH) so zoskupením fyzického zdrojového bloku (PRB) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2019 
   Maximálna platnosť do  14.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2019 12/2019 MM4A
 
EP 2826174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826174
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 19.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 19.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 19.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2826174
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku