Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2890655
(11)  Číslo patentu  32100 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13755995.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2890655 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12181939 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 17/36  C03C 23/00  H01Q 15/00  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/067294 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/033007 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOHLFEIL, Dirk; Bachstr. 18, B-4730 Raeren; BE;
ARSLAN, Ilkay; Schurzelter Str. 207, 52074 Aachen; DE;
VON DER WEIDEN, Ingo; Kullenhofwinkel 40, 52074 Aachen; DE;
BEHMKE, Michael; Höhenstr. 25, 40227 Düsseldorf; DE;
DROSTE, Stefan; Am Marienanger 18, 52134 Herzogenrath; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Tabuľovitý diel s povlakom, s oblasťami čiastočne zbavenými povlaku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2022 
   Maximálna platnosť do  20.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2890655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 12.09.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2890655
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2890655
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 09.09.2019 Typ Doručené
Opis 09.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 16.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2890655
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku