Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2884999
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13753495.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2884999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261691117 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/725  C07K 16/28  C07K 16/32  C07K 14/715  C07K 14/705   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/055862 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/031687 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fred Hutchinson Cancer Research Center; 1100 Fairview Avenue North, Mailstop J2-110, Seattle, WA 98109-1024; US;
Seattle Children's Hospital, dba Seattle Children's Research Institute; 1900 9th Avenue, Seattle, WA 98101; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIDDELL, Stanley, R.; 1763 268th Place SE, Sammamish, WA 98075; US;
HUDECEK, Michael; Mozartstrasse 13/411, 04107 Leipzig; DE;
JENSEN, Michael; 3494 Pleasant Beach Drive, Bainbridge Island, WA 98110; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob a prostriedky pre bunkovú imunoterapiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2884999
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2884999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.01.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 29.01.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 30.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.03.2021 Typ Odoslané
EP 2884999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku