Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2816971
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13751579.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2816971 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213403793 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/88  A61F 2/89  A61F 2/915   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  17173644.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013027330 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013126708 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Celonova Stent, Inc.; 18615 Tuscany Stone, Suite 100, San Antonio, TX 78258; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DENISON, Andy Edward; 30195 Del Rey Road, Temucula, CA 92591; US;
BATES, Mark, C.; 900 Virginia Street East Suite 600, Charleston, WV 25301; US;
STALKER, Kent C.B.; 702 Pascali Court, San Marcos, CA 92069; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  17173644.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2816971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2816971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.02.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2816971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 09.05.2019 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 14.05.2019 Typ Interné listy
EP 2816971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku