Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2885253
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13748454.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2885253 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261684392 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 21/00  C03C 3/085  C03C 3/087   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013053938 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014028284 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Corning Incorporated; 1 Riverfront Plaza, Corning, New York 14831; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAURO, John Christopher; 10712A Skyline Drive, Corning, New York 14830; US;
SMEDSKJAER, Morten Mattrup; Under Lien 12, DK-9000 Aalborg; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2885253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2885253
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2885253
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2885253
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku