Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2880396
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13745644.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2880396 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12382317 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 11/06  G01B 9/02  G01N 21/45   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21168837.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013066298 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014020159 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Universidad Politecnica De Madrid; Ramiro de Maeztu nº 7, 28040 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLGADO BOLAÑOS, Miguel; Centro Láser UPM. Edificio Tecnológico La arboleda Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid Ctra. de Valencia Km 7 300, E-28031 Madrid; ES;
SANZA GUTIERREZ, Francisco Javier; Centro Láser UPM. Edificio Tecnológico La arboleda Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid Ctra. de Valencia Km 7 300, E-28031 Madrid; ES;
LAGUNAS HERAS, María Fe; Centro Láser UPM. Edificio Tecnológico La arboleda Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid Ctra. de Valencia Km 7 300, E-28031 Madrid; ES;
LAVIN HUEROS, Alvaro; Centro Láser UPM. Edificio Tecnológico La arboleda Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid Ctra. de Valencia Km 7 300, E-28031 Madrid; ES;
CASQUEL DEL CAMPO, Rafael; Centro Láser UPM. Edificio Tecnológico La arboleda Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid Ctra. de Valencia Km 7 300, E-28031 Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21168837.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2880396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2880396
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2880396
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku